Grant Projects

Both Polish and European institutions appreciated our technology

#CONTECH #MINETECH #INDUSTRY4.0

Nowatorski system informatyczny oparty o pełnofalowe modelowanie EM podłoża geofizycznego z zastosowaniem techniki uczenia maszynowego bazującego na uniwersalnej platformie SDR z zastosowaniem georadaru FMCW [PL]

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach konkursu „Szybka ścieżka” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych

SGPR.TECH Sp. z o. o. realizuje projekt :

 

„Nowatorski system informatyczny oparty o pełnofalowe modelowanie EM podłoża geofizycznego z zastosowaniem techniki uczenia maszynowego bazującego na uniwersalnej platformie SDR z zastosowaniem georadaru FMCW”

 

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Wartość projektu: 8 447 815.35 zł

Wartość dofinansowania: 6 371 909.04  zł

 

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1451/19

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (http://www.ncbr.gov.pl)

Wsparcie Projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa [PL]

SGPR.TECH Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie Projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Celem projektu jest prowadzenie prac B+R w obszarach rozwoju technologii georadarowych.

 

Wartość projektu: 1 000 000 zł

Wartość dofinansowania: 800 000  zł

 

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (http://www.ncbr.gov.pl)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 888290 [EN]

“Breakthrough technology for examining of the subsurface, based on the self-designed SGPR radar as well as the geophysical processing software”

We are excited to announce that we received a 50k EUR grant from the European Commission and joined 96 other Polish companies that are funded through Horizon 2020 SME Instrument – and became part of the largest EU Research and Innovation programme. It is especially good news considering a 4% success rate for SME Instrument in Poland in previous years.

Read about our project in CORDIS:
Painting a ‘full colour’ picture of what lies hidden beneath the ground

EIT RawMaterials Booster programme [EN]

“SGPR.TECH 3d modeling simulations used for acceleration of development and deployment of fully functional modelling software”

Grant provided by EIT as part of Booster programme will be used to advance the development of our analytical software.

EIT RawMaterials, part of EIT (European Institute of Innovation and Technology), a body of the European Union, is the largest consortium in the raw materials sector worldwide. Its vision is to develop raw materials into a major strength for Europe by driving innovation, education and entrepreneurship.