Grant Projects

Both Polish and European institutions appreciated our technology

#CONTECH #MINETECH #INDUSTRY4.0

Nowatorski system informatyczny oparty o pełnofalowe modelowanie EM podłoża geofizycznego z zastosowaniem techniki uczenia maszynowego bazującego na uniwersalnej platformie SDR z zastosowaniem georadaru FMCW [PL]

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach konkursu „Szybka ścieżka” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych

SGPR.TECH Sp. z o. o. realizuje projekt :

 

„Nowatorski system informatyczny oparty o pełnofalowe modelowanie EM podłoża geofizycznego z zastosowaniem techniki uczenia maszynowego bazującego na uniwersalnej platformie SDR z zastosowaniem georadaru FMCW”

 

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Wartość projektu: 8 447 815.35 zł

Wartość dofinansowania: 6 371 909.04  zł

 

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1451/19

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (http://www.ncbr.gov.pl)

Wsparcie Projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa [PL]

SGPR.TECH Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie Projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Celem projektu jest prowadzenie prac B+R w obszarach rozwoju technologii georadarowych.

 

Wartość projektu: 1 000 000 zł

Wartość dofinansowania: 800 000  zł

 

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (http://www.ncbr.gov.pl)